Subsidies

Aanvragen 2018 indienen op de sportdienst vóór 1 oktober 2018.


Aanvraag nieuw lidmaatschap:

procedure lidmaatschap
reglement ter erkenning van sportverenigingen


fiche aanvraag voor erkende sportvereniging

fiche aanvraag voor niet erkende sportvereniging

 

 

De witte fiche is de algemene fiche en moet door iedereen ingevuld worden.

woordje uitleg
algemene fiche

 

De gele fiche is voor verenigingen die erkend worden door de stad en deze subsidie geldt niet voor vinken, scholen, scrabble en duivensport.

gele fiche

 

 

De roze fiche is een subsidie bovenop de sportsubsidie (geel) en is voor verenigingen die erkend worden door stad maar dan specifiek voor jeugdsport (0 tot 18 jaar), behalve vinken, scholen, scrabble en duivensport.

roze fiche

 

 

De blauwe fiches zijn 5 verschillende subsidies die toegekend worden bovenop de sportsubsidie (geel) en bovenop de impulssubsidie (roze).

fiche enkel erkend door de sportraad
fiche manifestatie-aanvraagformulier
fiche recuperatie huurgelden
fiche transport
fiche wielerwedstrijden

 

Contact