Subsidies

Aanvragen  indienen op de sportdienst vóór 1 oktober 2018.


Aanvraag nieuw lidmaatschap:

procedure lidmaatschap
reglement ter erkenning van sportverenigingen


fiche erkend door de stad

fiche niet erkend door stadWoordje uitleg subsidiepapieren

De algemene witte fiche moet jaarlijks opnieuw ingevuld worden

De gele fiche is voor verenigingen die erkend worden door de stad

De roze fiche is een subsidie bovenop de sportsubsidie (geel) en is voor verenigingen die erkend worden door stad maar dan specifiek voor jeugdsport (0 tot 18 jaar)

De blauwe fiches zijn 5 verschillende subsidies die toegekend worden bovenop de sportsubsidie (geel) en bovenop de impulssubsidie (roze):

fiche enkel erkend door de sportraad
fiche manifestatie-aanvraagformulier
fiche recuperatie huurgelden
fiche transport
fiche wielerwedstrijden

 

Contact