Algemene info

Zie maatregelen CORONA.


De sportinfrastructuur

In Vlaanderen zijn er meer dan 19.000 sportaccommodaties waar sport beoefend kan worden door een ruimdoelpubliek (zoals clubs, scholen en/of individuele sportbeoefenaars). De beschikbare accommodaties kunnen per gemeente, per sporttak of per soort geraadpleegd worden via de online databank sportinfrastructuur Vlaanderen. Klik hier om de databank te raadplegen. Deze informatie wordt permanent geactualiseerd, vooral dankzij de contacten met lokale sportdiensten.

 

De sportdatabank Vlaanderen bevat de gegevens van nagenoeg 17.000 sportclubs aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Je vindt dus ongetwijfeld een sportclub in uw buurt die de sporttak of discipline van uw keuze aanbiedt. Voorlopig zijn er geen gegevens opgenomen van de sportclubs die niet bij een erkende Vlaamse sportfederatie aangesloten zijn, zoals heel wat fitnessclubs.

 

Interactieve kaarten:


Waar kan je alles terugvinden?

 


Contact