Platform SPORT

Het Advies- en OverlegPlatform SPORT (AOP Sport) is het adviesorgaan van de stad inzake sport. De sportverenigingen zijn lid van het AOP maar ook de scholen, sportdeskundigen en de vrije sporter zijn welkom op. Het AOP komt één tot maximaal twee keer samen per jaar. Ieder lid van het AOP kan zich kandidaat stellen voor de KERNRAAD. De KERNRAAD bestaat uit 10 leden. Hierbij is ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht. 

 

De kernraad komt maandelijks samen en is bevoegd voor het formuleren van adviezen inzake sport, voor de organisatie van werkgroepen en voor het beheer van de financiële middelen en werkingsmiddelen die ze ontvangen voor hun adviesopdracht.

 

De kernraad verkiezen we voor een periode van 6 jaar. Gemeenteraadsleden (inclusief CBS) kunnen enkel als waarnemer aanwezig zijn tijdens de sportraad en hebben geen stemrecht.

 

Ben je een sport-denker?
Nu kan iedereen met interesse in sport zich aansluiten bij de sportraad.

Ga je liever actief aan de slag?
Wil je graag betrokken worden bij de uitwerking van bijvoorbeeld de Urban Move, de zwembaddagen, de seniorendag tijdens Izegem Kermis of de loopcross?
Steek je graag een handje toe op de verschillende evenementen? In het sportteam is iedereen welkom!

 

Hoe lid worden?

De statuten.

 

Samenstelling van De Kernraad

Verslagen van de KERNRAAD.

 

Contact