Uitbater sportkaffee gezocht

22 augustus 2017 Uitbater sportkaffee gezocht

Het stadsbestuur van Izegem is op zoek naar gemotiveerde nieuwe uitbaters van Sportkaffee De Krekel. Het sportkaffee ligt bij de Izegemse zwembaden en sporthallen aan de Heilig-Hartstraat 15.

 

De concessie zal worden verleend voor een duur van 9 jaar met aanvang op 1 januari 2018 en de exploitanten kunnen dranken afnemen bij een brouwer van hun keuze.
De voorwaarden van de concessie zijn te verkrijgen bij David Demeestere. (david.demeestere@izegem.be – 0473/566 072)

 

Naast een financieel voorstel (minimumbod = 2.000,00 euro per maand exclusief 21% BTW) verwachten we van de kandidaten een concrete visie op de uitbating en, voor niet-Izegemnaren, een uittreksel uit het strafregister (te bekomen op het gemeentehuis van de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister).

Kandidaturen moeten schriftelijk worden gestuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Korenmarkt 10 te 8870 Izegem en dienen in ons bezit te zijn uiterlijk op woensdag 13 september 2017.
Nadien volgt nog een individueel gesprek in de loop van de 2de helft van september.

 

Let wel: indien er meer dan 5 kandidaturen ontvangen worden, zal de selectieprocedure verdergezet worden met de 5 best gerangschikte kandidaten inzake financieel aanbod. Voor de definitieve aanduiding van de nieuwe uitbater(s) tenslotte mikken we op de eerste week van oktober.

Contact

Juridische dienst
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.61 Contacteer ons